Hjälper schack vid psykisk ohälsa?

Schack är ett fantastiskt spel som pressar de logiska gränserna maximalt. Spelet tvingar fram ett fokus och ett hjärnarbete som vi alla vet är bra för hälsan, men hjälper det även vid psykisk ohälsa?

Fokusering med hjälp av schack

Hur vi lever vårt dagliga liv påverkar hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Livet är fullt av riskfaktorer som man inte alltid kan undkomma, exempelvis om någon kär familjemedlem går bort, om företaget du arbetar för läggs ner eller liknande. Riskfaktorer ökar risken för psykisk ohälsa. Men det finns väldigt många saker som vi kan göra något åt genom att förstå de skyddsfaktorer som vi kan använda oss av.

Vad är en skyddsfaktor?

En skyddsfaktor är stärkande för den psykiska hälsan. Schack är ett exempel på en skyddsfaktor eftersom det hjälper oss att fokusera. Fokusering är extremt viktigt för att ta sig ur svårigheter, speciellt för den som lider av stress och börjar känna av psykisk ohälsa. Det finns flera skyddsfaktorer som stödjande miljöer, god ekonomi, fysisk aktivitet och liknande. Det viktigaste är att du lever i en medveten vardag där du väljer vad du ska fokusera på.

Kombinera schack med fysisk aktivitet

Vi vet att det psykiska och det fysiska är sammanflätat. Genom att träna din fokusering via schackspel kan du också fokusera bättre på att genomföra en fysisk aktivitet varje dag. Dessa båda är en god insats för att inte ramla ner i ett hål av psykisk ohälsa. Kan du kombinera med meditation är det utmärkt. Stillasittande arbeten har inte samma relation till ångest som man tidigare trott, däremot är stillasittande på fritiden en källa till ångest. Det finns intressanta “poddar vetenskap” i ämnet.

Schack bra för inlärning

Schack är inte bara bra för att fokusera, det öppnar också dörren för att lättare lära sig matematik. Problemlösning är en del av schack, vilket sedan kan nyttjas för exempelvis skolever att lära sig matematik ordentligt.